All posts by Annamária Bešlić

Istentisztelet a Reformáció napján Splitben

2021. október 31-én, vasárnap Splitben is összegyűlt egy maroknyi közösség a Reformáció ünnepe alkalmából tartott istentiszteletre. A 18:00 órai kezdettel, a magyar kisebbségi képviselő helységében tartott alkalmon Bešlić Annamária hirdette Isten Igéjét a Mk. 11, 20-26. versei alapján, a kiszáradt fügefa történetének tükrében. Kiemelte a hit elengedhetetlen fontosságát ebben a kavargó világban, hogy ünnepeink valódi tartalmát hittel-lélekkel éljük meg, ne pedig a világ tök-féle faragmányaira fecséreljük időnket.

Megemlékeztek a Reformáció nagyjairól és azon szeretteikről, akik már nem lehetnek közöttük. Imában hordozták mindazon családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket is, akik közel vagy épp távol vannak tőlük, hogy ne csak az emlékek között keressék a boldogságot, hanem lássák a jelenben-jövőben is a jót, a lehetőségeket, a reményt.

Az istentiszteletet követően egy kis szeretetvendégségre került sor, kellemes társaságban, emlékeket idéztek fel, gyülekezeti történeteket meséltek és a jövőbeli tervekről is beszélgettek.

Áldottak és lelket buzdítóak ezek az együttlétek.. Bár egyenlőre még kicsiny a közösség, s míg nem bővül a létszám, addigis: „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”. Isten áldja a buzgó lelkű, alázatos szívű híveket, és mutasson utat a még kereső, bolyongó testvérek számára..

                                                                                                                 Bešlić Annamária

Konferencia a Reformáció jegyében Harasztiban

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban idén is A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban idén is megrendezésre került  rendszeres őszi konferenciánk a Reformáció jegyében, ezúttal Harasztiban.

Az alkalmat Szenn Péter püspök úr nyitotta meg  áhítattal a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezetének 17. versével. „Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Az áhítat gondolataiból nagy reménységet kaptunk arra nézve, hogy megmaradásunk záloga a hit – az igaz hitben van egyedül megmaradásunk, nekünk, a reformátusságnak itt Horvátországban, s a világ bármelyik pontján.

Ezt követően előadást hallhattunk Dr. Lányi Gábor Jánostól, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docensétől a következő címmel: Mi a reformáció és mi nem az?

Előadásában nem a standard választ kaphattuk meg arra, hogy mi is az a reformáció, hogy mit is jelent nekünk 1517. október 31., s mit nem lehet semmiféleképpen sem reformációnak nevezni. Újszerű kontextusba helyezte a reformáció szavunkat, a kor érdekességeivel és mai példákkal színesítette az előadását, s így vált történelmünk igazán közelivé, emberivé.

A második előadás címe: Luther, Zwingli, Kálvin – hasonlóságok és különbségek. Ebben a részben bepillantást nyerhettünk abba a közegbe, abba a világszemléletbe, ahonnan elindult a reformáció. Így nem csupán egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem megláthatjuk a nagy mű mögött az embereket is, s láthatjuk ma magunkat is, akik meg tudnak maradni a hitben, a Szentírásra alapozva.

Ez a nap nemcsak az előadásé volt, hanem a nagy találkozásoké is. A szünetben szeretetvendégségben lehetett részünk a haraszti gyülekezet asszonyainak jóvoltából, így lehetőség nyílt arra, hogy a sütemény és kávé, tea felett a régen látott ismerősök is beszélgethessenek, s felelevenítsék magukban és másokban, hogy összetartozunk.

Tóth-Illés Lívia