Bach Mindenkinek a laskói református templomban

2024. március 23-án Egly Tibor orgonaművész koncertet adott Laskón

“De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

János 17, 20-23

Március 15-ei megemlékezés Kórógyon

2024. március 17-én hálaadással ünnepelt a kórógyi magyarság a vasárnapi istentisztelet keretén belül.

“Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.” – 1Péter 2, 16 alapján hirdettetett Isten igéje.

Farkas Lajos, dunaújvárosi múzeum igazgató ünnepi előadásában emlékeztette a jelenlévőket magyarságuk egészséges megtartására. A hittanosok énekcsokorral készültek: „Fel, fel vitézek…”, „Kossuth Lajos azt üzente”, „Magyarok vagyunk nincs szabadságunk”.

Kel József főgondnok és a gyülekezet gondnoka mindennapi forradalmainkban való hűséges bizonyságtételre buzdította a gyülekezetet.

Megkoszorúzták a templomépítő Sebestyén Pál 1848-as honvéd emléktábláját. A templomból az ünneplő, emlékező gyülekezet a falu központjában folytatta a tiszteletadást a szabadságért életüket adó hősök emlékművénél.

Dr.Róna tamás előadása Várdarócon

2024. március 5-én 16 órai kezdettel a várdaróci parókián dr. Róna Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége rabbitestületének elnöke, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet (ZsiMa) neológ zsidó vallási szervezet elnöke tartott előadást, melynek címe: „Szentírási alap, ami a zsidóságot definiálja”, valamint szó esett Izraelről is.

A jelenlévők egy nagyon tartalmas előadás hallgatói lehettek, mivel részletesen megismerkedtünk Eszter történetével, annak az időnek a történelmi hátterével, az akkori kultúrák és ünnepek jellemzőivel. Az előadó mesélt izraeli útjáról és az ott szerzett tapasztalatairól. Ezen felül a Szentírás alapján pár alap fogalmat is részletesen elmagyarázott a hallgatóság számára. Végül egy kos szarvból készült hangszert, sófárt is megszólaltatott.

Az alkalom a „Tüzed Uram Jézus” és a 25. Zsoltár eléneklésével zárult, mely után a jelenlévőket szeretettel várták egy kellemes halas vacsorára.

Hálát adunk az ilyen áldott alkalmakért a Mindenhatónknak, s ezúton is köszönjük előadónknak a hitmélyítő gondolatokat.

Március 15-ei ünnepség harasztiban

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2024. március 17-én, vasárnap 10:00 órakor kezdődő istentiszteletünkre Harasztiba a református templomba, hogy az 1848/49-es Szabadságharc és Forradalom 176. évfordulóján együtt emlékezzünk és adjunk hálát Istennek. Az istentisztelet után közösen elsétálunk a Petőfi szoborig, ahol alkalmi műsor lesz a haraszti hittanosok közreműködésével.

„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindíg újra kezdeni.“ Kossuth Lajos

Áldást, békességet kívánunk!