Konferencia a Reformáció jegyében Harasztiban

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban idén is A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban idén is megrendezésre került  rendszeres őszi konferenciánk a Reformáció jegyében, ezúttal Harasztiban.

Az alkalmat Szenn Péter püspök úr nyitotta meg  áhítattal a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezetének 17. versével. „Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Az áhítat gondolataiból nagy reménységet kaptunk arra nézve, hogy megmaradásunk záloga a hit – az igaz hitben van egyedül megmaradásunk, nekünk, a reformátusságnak itt Horvátországban, s a világ bármelyik pontján.

Ezt követően előadást hallhattunk Dr. Lányi Gábor Jánostól, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docensétől a következő címmel: Mi a reformáció és mi nem az?

Előadásában nem a standard választ kaphattuk meg arra, hogy mi is az a reformáció, hogy mit is jelent nekünk 1517. október 31., s mit nem lehet semmiféleképpen sem reformációnak nevezni. Újszerű kontextusba helyezte a reformáció szavunkat, a kor érdekességeivel és mai példákkal színesítette az előadását, s így vált történelmünk igazán közelivé, emberivé.

A második előadás címe: Luther, Zwingli, Kálvin – hasonlóságok és különbségek. Ebben a részben bepillantást nyerhettünk abba a közegbe, abba a világszemléletbe, ahonnan elindult a reformáció. Így nem csupán egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem megláthatjuk a nagy mű mögött az embereket is, s láthatjuk ma magunkat is, akik meg tudnak maradni a hitben, a Szentírásra alapozva.

Ez a nap nemcsak az előadásé volt, hanem a nagy találkozásoké is. A szünetben szeretetvendégségben lehetett részünk a haraszti gyülekezet asszonyainak jóvoltából, így lehetőség nyílt arra, hogy a sütemény és kávé, tea felett a régen látott ismerősök is beszélgethessenek, s felelevenítsék magukban és másokban, hogy összetartozunk.

Tóth-Illés Lívia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *