Református Egyházak Világtalálkozója Zürichben

2024. június 13-15. között a Református Egyházak Világtalálkozójának európai ágazata ülésezett Zürichben. Egyházunk is képviseltette magát, Darko Turšić személyében.

2 Kor. 4, 9: “Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk.”

Hálás megemlékezésül a gályákról kiszabadított 30 magyar protestáns prédikátor befogadásáért és zürichi tartózkodásáért 1676-77-ben (Állíttatta a zürichi magyar gyülekezet 1977-ben)