Egyéb szolgálataink

Jöjj közénk!

A Horvátországi Református Nőszövetség 2004. július 7-én Harasztiban alakul meg. Megalakulását Dr. Pásztor Jánosné Judit néni és közvetlen munkatársainak a köztünk való szolgálata indította el. 2000-től voltak konferenciák, majd 2003. február 13-án lelkésznék találkoztak Rétfaluban és elhatározták, szükség van arra, hogy asszonyok, lányok szervezett formában, rendszeresen a Krisztus nevében összegyűljenek,  feltöltekezve Isten Igéjével betöltsék megbízatásukat. Az asszonyok, nők, lányok a gyülekezetek lelkiismerete. Fontos, hogy a férfiak munkabírása és intézményessége mellett az érzelmek, a színesség is hangsúlyt kapjon. Oda kell állni a lelkipásztor mellé, ahogy Borkó Julis néni is tette: támogatni, erősíteni, segíteni az elhatározások megvalósulását, hogy mint egy ösztöke álljunk a férfiak mellett és mögött, és amire ők nem képesek vagy hajlandók, azt mi végezzük el – így kiegészítve egymás munkáját, küldetését.

Vezérigénk Máté 7,12: „Amint tehát szeretnétek hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és ezt tanítják a próféták.”

2022. május 28-ig Andel Ilona Hedvig látta el az elnöki feladatot, aki vállán vitte az egész Szövetség sorsát, munkáját segítőivel Hájek Rózsika titkárral, valamint Kuti Margit pénztárossal, akiket köszönet és hála illeti. Ők a stafétát szintén Harasztiban adták át a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, P. Tóth Zita jelenlétében hivatalos választáson Szenn Vanda elnöknek, Kanalas Erzsébet titkárnak, Móka Etelka pénztárosnak.

A Nőszövetség a konferenciák mellett több jótékonykodásban vett részt, amikor is segíthetett az árvízkárosultakon a Száva-völgyben, a földrengés sújtotta embereken Petrinján, a tűzkárosult családon Laskón, és a háború sújtotta Kárpátaljára is több ízben járult hozzá a segélyezéshez.

Sok kicsi sokra megy“ alapon adjuk össze, amink van és támogatjuk a Nőszövetséget jelenlétünkkel, adományokkal. Csatlakozz Te is még ma hozzánk!

SZERETETSZOLGÁLAT

KONFERENCIAI KÖZPONT

Karancs, Kolodvorska 104

IFJÚSÁGI KATEKIZÁCIÓS HIVATAL

Haraszti, Petőfi Sándor 21