Református Egyházak Világtalálkozója Zürichben

2024. június 13-15. között a Református Egyházak Világtalálkozójának európai ágazata ülésezett Zürichben. Egyházunk is képviseltette magát, Darko Turšić személyében.

2 Kor. 4, 9: “Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk.”

Hálás megemlékezésül a gályákról kiszabadított 30 magyar protestáns prédikátor befogadásáért és zürichi tartózkodásáért 1676-77-ben (Állíttatta a zürichi magyar gyülekezet 1977-ben)

Trianoni Emléknap Pécsett

Június 5-én áhítat keretén belül emlékezett meg a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma a trianoni évfordulóról.

„Két évvel ezelőtt határoztuk el, hogy „körbejárjuk” az elszakított területeinket. Kárpátalja és Erdély/Partium után Délvidék következett. Örültünk, hogy elfogadta meghívásunkat Ft. Szenn Péter püspök úr, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, aki szenvedélyes szavakkal beszélt a magyar református identitásunk megtartásáról, a délszláv népek közötti együttélés mindennapjairól, a magyarság határokon átívelő szerepéről ünnepi áhítatát Babits Mihály szavaival zárta.”

ÜLÉSEZETT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS DIAKÓNIAI EGYEZTETŐ TANÁCS

A Kárpát-medencei Református Diakóniai Egyeztető Tanács megtartotta soron következő ülését június 3-4. között Nagyváradon.

Június 3-án, a találkozó napján, a nemzeti összetartozás napjához közeledve együttműködési megállapodást írt alá Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, és dr. Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke annak érdekében, hogy a jövőben szervezett keretek között tudják támogatni és előmozdítani a határon túli missziói szolgálatot.

Erről részletesen itt számolunk be:

https://jobbadni.hu/…/szeretetszolgalat-a-partiumban…

A tanácsülés kezdetén a küldöttségnek Dénes István Lukács lelkészi főjegyző tartott áhítatot az Lk 5, 1-11. alapján, majd kötetlen beszélgetés és szeretetvendégség következett.

Június 4-én Ghitea-Szabó József diakóniai tanácsos szolgált áhítattal a Jn 10, 11-15. alapján, majd ellátogattak a biharfélegyházai Életfája Idősek Otthonába, ahol Porsztner Sarolta-Emese igazgató asszony fogadta őket. A beszélgetés alkalmával megosztották egymással a jó gyakorlatokat és tapasztalatokat.

A Tanács tagjai egyháztestenként beszámoltak az elmúlt időszak történéseiről, és áttekintették a következő időszak programjait, alkalmait, különös tekintettel a kárpátaljai segítségnyújtás további lehetőségeire. A Tanács ülésén bemutatásra került a Kárpát-medence valamennyi diakóniai szolgálatát bemutató Címtár.

A találkozón részt vett Ghitea-Szabó József, Gere Gábor, Sógor Csaba, Tussay Szilárd, Darko Tursic, Derencsényi Anna, Birinyi Márk, Katona Viktória és Czibere Károly.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, a találkozóért, a tapasztalatcseréért, a vendéglátásért! Mindezért egyedül Istené a dicsőség!????

Nemzeti Összetartozás Napján istentisztelet Léván

2024. június 2-án, vasárnap 10:00 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartottak Léván (Felvidék) a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Igét hirdetett ft.Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke.

Felléptek a Juhász Gyula alapiskola dijákjai, Dálnoky Annamária és a gyülekezet énekkara.

Ezt koszorúzás követte az Eszterházy János emléktáblánál.

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk;“

(2.Korintus 4, 7-9)